Eğitim ve Seminerler

Mikro İfadeler – Mimiklerimiz Yalan Söylemez Temel Eğitimi

Mikro İfadeler hissettiğimiz duyguların mimiklerimize yansımasıdır. Ülkemizde çok yeni bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Her insanda aynı olması ve kontrol edilemiyor olması ciddi bir avantajdır. Özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika’da yönetim, siyaset, satış, insan kaynakları ve güvenlik profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Satışçının müşterinin yüz ifadesinden beklentisini anlaması, insan kaynakları için doğru personelin seçimi, yönetici için astlarının duygularının yorumlanabilme becerisinin kazandırılması Mikro İfadelerle mümkündür. İş hayatının dışında aile içi iletişimde ve kadın erkek ilişkilerinde de kullanılmaktadır. Yüzüne baktığınız her kişi aslında mimikleriyle size birşeyler fısıldarken bu eğitim, sözsüz iletişimin gizemli dünyasında insanların duygularını okumanız için sizlere bir fırsat sunuyor.

Eğitim İçeriği

1. Bölüm – Gerçekler Yüzümüzde Gizli

 • Mikro İfadeler Nedir?
 • Doğuştan Öğrenilen Dil
 • Evrensel Tepkiler
 • Mimikler Yalan Söylemez

2. Bölüm – 7 Ana Duygu

 • Korku – Şaşkınlık
 • Mutluluk – Üzüntü
 • Öfke – Tiksinme
 • Küçümseme
 • Ek İfadeler

3. Bölüm –  Jestlerin Şifresi

 • Omuz ve Gövde
 • Eller ve Kollar
 • Bacaklar ve Ayaklar

4. Bölüm – Yalandaki Gerçekler

 • Aynalar Yalan Söylemez
 • İletişimde Yalan
 • Kadın ve Erkekte Yalan Tepkileri
 • Korku, Üzüntü ve Mutluluk

5. Bölüm – Vaka Çalışmaları

 • Online Mimik Okuma Etkinliği
 • Dil Ne Söyler, Mimik Ne İfade Eder?
 • Yöneticiler
 • Güvenlik Güçleri
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri
 • Satış ve Müşteri Temsilcileri
 • Öğrenciler
 • Hakim ve Savcılar
 • Ve yeni bir dil öğrenmek isteyen herkes 

1 Gün / 7 Saat

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılarımıza sertifika verilecektir.

Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

Mikro İfadeler – Mimiklerimiz Yalan Söylemez Profesyonel Eğitimi

Mikro İfadeler Profesyonel eğitimimizde, mimiklerin ve sözsüz sinyallerin dilini daha detaylı inceliyoruz. Profesyonel eğitimimizde ince ifadeleri( yüz kodları, yüzün bir kısmında gelişen mimik tepkilerini, suçluluk, utanma ve ilgi gibi ek mimikleri), ileri yalan yakalama yöntemlerini ve son olarak ses analizi yorumla tekniklerini öğreniyorsunuz. Mikro İfadeler Profesyonel eğitimleri her yıl 3 farklı zamanda açılmaktadır. Profesyonel eğitimine katılabilmeniz için temel eğitimi başarı ile tamamlama şartı aranmaktadır.

Eğitim İçeriği

1. Bölüm – İnce İfadeler

 • İnce İfadeler Nedir?
 • Duygular ve Arka Plan
 • Yüzün Bölgeleri

2. Bölüm – Duyguları Okuma ve Empati 

 • 17 İnce Tepki
 • İlgi
 • Utanma
 • Suçluluk

3. Bölüm –  İleri Beden Analizi

 • Adaptörler
 • Jestler
 • Oturmuş Tepkiler

4. Bölüm – Ses ve Söz Yorumlama

 • Konuşma Hızı ve Ses Tonu
 • Seste Tempo
 • Kelime Kullanımında Gerçekler

5. Bölüm – İleri Yalan Yakalama

 • Yalan Analizi
 • Yalana Doğru Yaklaşım
 • Kişilik Tespiti ve Yalan Radarı Kullanımı
 • Online Mimik Okuma Etkinliği
 • Yöneticiler
 • Güvenlik Güçleri
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri
 • Satış ve Müşteri Temsilcileri
 • Gazeteciler, Muhabirler
 • Hukukçular
 • Ve yeni bir dil öğrenmek isteyen herkes 

2 Gün / 14 Saat

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılarımıza sertifika verilecektir.

Katılımcı sayısı 12 kişiyle sınırlıdır.

Müzakere Teknikleri – Karşılıklı Kazancın Anahtarı

Gerçekten ulaşmak istediğiniz şeyi elde etmede size yardımcı olacak modern bilim ve uygulamalar tek bir eğitimde! Bir gün içerisinde en etkili müzakere tekniklerini öğrenecek ve uygulayacaksınız. Heyecan verici bilgiler ve zorlu simülasyonlar tecrübelerinizi hem eğitimsel hem de eğlenceli bir hale getirecek. Herhangi bir ön bilgiye ihtiyacınız olmadan, hemen uygulayabileceğiniz müzakere yöntemlerini öğreneceksiniz.

Bu eğtimle herhangi bir müzakerede kullanabilceğiniz en etkili teknikleri öğreneceksiniz. Yeni mezun bir IT’ci, satışçı ya da iyi bir şirketin CEO’su olun, müşterilerle, üreticilerle, iş arkadaşlarınızla ya da astlarınızla müzakere ederken bu teknikler her alanda işinize yarayacaktır.

1 Gün / 7 Saat

Eğitim sonunda Management Akademi’ den onaylı Almanca sertifika.

Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

Yalan Radarı Eğitimi

Bildiklerinizi bir kenara bırakın. Bu eğitim sizi paranoyak yapmayacak!

Yalan Yakalama Eğitimiyle iş ve özel hayatınızda gerçeğe ulaşmanın rahatlığını yaşayacaksınız. Yalan Yakalama Eğitimi, özgün içeriği ve kullanılabilir bilgileriyle size gerçeklerin bilimi yalan yakalamayı öğretecek.

 • Yalan Nedir ?
 • Yalandaki Gerçekler
 • Temel Alma!
 • Anı Yakala!
 • Davranışsal Gözlem
 • Ses ve Kelime Analizi
 • Doğru Soru Sorma Yöntemleri
 • Resmi Birleştir
 • Yöneticiler, Liderler
 • Güvenlik Güçleri
 • İnsan Kaynakları Uzmanları
 • Satış ve Müşteri Temsilcileri
 • Siyasetçiler, Diplomatlar
 • Gazeteciler, Muhabirler
 • Öğretim Görevlileri, Öğrenciler
 • Yalandan korunmak isteyen herkes 

1 Gün / 7 Saat

Eğitim sonunda yapılacak uygulamada başarılı olan katılımcılarımıza, Almanya merkez ofisimizden sertifika verilecektir.

Katılımcı sayısı 12 ile sınırlıdır.

Beden Dili Okuma ve Yorumlama Eğitimi

Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemli.

Beden Dili eğitimiyle sizlere çevrenizdeki insanların beden dillerini doğru yorumlayabilme becerisiyle birlikte kendi beden dilinizi de etkili kullanma yetkinliği kazandırıyoruz.

 • İletişimin 3 Boyutu
 • Ellerin Verdiği Mesajlar
 • Bacaklar
 • Gözler ve Bakış
 • Bölgeler ve Oturma Düzenleri
 • Renk ve İmaj Yönetimi
 • Yöneticiler, Liderler
 • Güvenlik Güçleri
 • İnsan Kaynakları Uzmanları
 • Satış ve Müşteri Temsilcileri
 • Siyasetçiler, Diplomatlar
 • Gazeteciler, Muhabirler
 • Eğitmenler, Danışmanlar
 • Öğretim Görevlileri, Öğrenciler
 • Ve yeni bir dil öğrenmek isteyen herkes 

1 Gün / 7 Saat

Eğitim sonunda yapılacak uygulamada başarılı olan katılımcılarımıza, Almanya merkez ofisimizden sertifika verilecektir.

Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır.

İş Yerinde İletişim

Bireysel ya da kurumsal olarak istenilen bir sonuca ulaşılabilmesi için tüm etkileşim araçlarından faydalanılmak istenmesi kadar doğal bir yol yoktur. Bu noktada iletişimin önemli bir etkileşim aracı olduğuyla ilgili sanıyoruz ki hepimiz aynı fikirdeyiz. Doğru kararlar vermek için doğru insanların, doğru bilgilere sahip olduğunda bu durum mükemmeldir. Fakat iletişim başarısız olduğunda işler kötüye gidebilir. Kurumunuz, mükemmel ürünlere, hizmetlere, güçlü bir iş ahlakıyla birlikte yetenekli çalışanlara sahip olsa bile, eğer iş yerinde iletişim anlamında zayıfsa bunların hepsini yıkabilir. Dolayısıyla iş yerinde iletişimin etkili ve yeterli olabilmesi kurumsal kimliğin çatısını oluşturur.

İşyerinde İletişim eğitimi, katılımcıların kurum içi iletişim becerilerini teori ve pratik uygulamalarla geliştirecektir. Eğitimin 5 aşamalı yapısıyla katılımcılar, iletişimin prensiplerini kavrayacak, gerçek bir iletişim eylem planı hazırlayarak etkin iletişimin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi becerilerine sahip olacaklardır. Ayrıca katılımcılar, pozitif iletişimi etkileyen olumsuzluklardan kurtulma yöntemlerini bu eğitimle öğrenecek ve kaliteli iletişimi bir hayat tarzına dönüştürebileceklerdir.

1- Amacımız

• İletişimin Amacı
• İletişim Eylem Planı Başlatmak
• İletişimde Neden Vakit Nakittir?
2- İnsanlar
• Alıcılar
• Göndericiler
• Zihinsel Filtreler
• Direnci Kırmak ve Cevaplar Almak

3- Mesajlar
• Odaklanma
• Şekillendirme
• Geri Bildirim Verme

4- Takım İçi İletişim

• Dikkatli Kanal Seçimi
• Kilit İlişkiler Kurmak
• Güven Ortamı Oluşturmak
• Durumsal İletişim Uygulamaları

5- Ortam ve Durum
• Bağlam
• Etik İletişim
• İş Dünyası ve Güç Oyunları
• Açılar ve İletişimde Ortam Etkisi

İletişim Eylem Planı Hazırlarken Kullanılacak Sorular

• Mesajı Alması Gereken Kişi Kimdir?
• Mesajı En İyi Şekilde Gönderecek Kim Olmalıdır? • Mesajın Özü ve Amacı Nedir?
• Mesaj Nasıl Yorumlanır?
• Geri Dönüş Nasıl Sağlanır?
• İletişimde En Uygun Kanal Nasıl Belirlenir?
• Mesaj Nasıl Zamanlanır?

 • Yöneticiler, Liderler
 • İnsan Kaynakları Uzmanları
 • Satış ve Müşteri Temsilcileri
 • Hizmet Sektörü Çalışanları
 • Eğitmenler, Danışmanlar
 • Öğretim Görevlileri, Öğrenciler

1 Gün / 7 Saat

Eğitim sonunda katılımcılarımıza sertifika verilecektir.

Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır.